شعر گونه های دکتر فرامرز هندسی

دفتر اول از شعر گونه های اينجانب با نام "هوای آلوده" جهت ارزیابی دوستان قابل دانلود است. لطفا اين لينک را کليک کنيد

ارسال نظر در مورد شعرگونه ها